Vår Personal

Våra grupper är åldersindelade och i varje grupp finns det minst en legitimerad förskollärare med en akademisk högskoleutbildning.

Över 100års gemensam pedagogisk erfarenhet

Frön (ålder 1-3 år)

Azra

 • Legitimerad förskollärare
 • Pedagogisk ledare
 • Föräldrarledig HT 2020/VT 2021

Patrycia

 • Barnskötare
 • Småbarnspedagog

Sophie

 • Barnskötare

Hanna

 • Barnskötare
 • Beteendevetare
Knoppar (ålder 3-4 år)

Nina

 • Rektor
 • Legitimerad förskollärare

Sevgilim

 • Barnskötare
 • Arbetslagsledare
 • Yogainstruktör

Evelina

 • Under pågående utbildning för förskollärare
Blommor (ålder 4-5 år)

Karem

 • Legitimerad förskollärare
 • Kompetensutvecklare

Hector

 • Under pågående utbildning för förskollärare
Kost & Städ

Malena

 • Livsmedel och hygienansvarig med fokus på HACCP