KLAGOMÅLSHANTERING


 

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.
Blanketten finns på Kalinans anslagstavla och kan både mailas eller skickas med post.