Pedagogisk inriktningPå förskolorna Kalinan arbetar vi Reggio Emilia inspirerat.
Att arbeta Reggio Emilia inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Pedagogiken och vi pedagogerna strävar till att barnet blir huvudperson i sitt eget liv och utvecklar sin egen förmåga som är fördel i detta arbetssätt.

Många kallar Reggio Emilia för "lyssnandets pedagogik", det betyder att vi pedagoger lyssnar till barnets frågor, föreställningar, lösningar och att vi går bakom stöttande, inte framför och visar vägen.

Att sätta barnet i centrum tycker vi pedagoger på förskolan Kalinan är av stor vikt. Vi arbetar med barnens alla sinnen och experimenterar mycket där skapande-processen och fantasin är viktig.

Vi på Kalinan hjälper barnen att utveckla fler språk än det verbala, som i den skapande delen med färg, form, drama, musik. Det krävs noggrann presentation av materialen och att barnen får prova på ofta och utforska tills de känner sig att de behärskar det och kan gå vidare och utvecklas i det. I vårt arbeta med barn är det inte själva slutprodukten som är det viktigaste utan vägen dit.

Eftersom vi arbetar enligt Reggio Emilia pedagogiska modell brukar vi på vår förskola tala om de tre pedagogerna:
  • Miljön - föränderlig och stimulerande
  • Barngrupper - hjälper varandra i kunskapssökandet
  • Pedagogen - stöttar barnet i bakgrundwww.reggioemilia.se


"Barnet har hundra språk,
hundra händer, hundra sätt att tänka
att leka och att tala på, hundra, alltid hundra
sätt att lyssna, att förundras och att tycka om,
hundra lustar att sjunga och förstå, hundra världar att drömma fram.
Ett barn har hundra språk men berövas nittionio."

Loris Malaguzzi