Dokumentation


Dokumentation har stor betydelse i arbetet både för barnen och oss vuxna (pedagoger) för att den stärker barnets självkänsla och utvecklar oss pedagoger i det egna arbetet.

Vi lyfter fram tre olika sätt som vi på Kalinan använder pedagogisk dokumentation i relation till föräldrar. Det första är att vi använder den för att synliggöra verksamheten, den andra är för att hålla det enskilda barnet i fokus och den tredje är för att ge insikt i pedagogernas yrkesroll.

Dokumentation på Kalinan består av foto, film, teckningar, målningar, text (intervju, barnens tankar) och även barnens alster.

Dokumentation till föräldrar ger dem ökad insyn i verksamheten och skapar konkreta bevis till föräldrasamtalet.

Arbetet i barngrupperna dokumenterar vi också till oss personalen genom t.ex. termin-utvärdering och olika projekt. Genom den går vi vidare i vårt gemensamma lärande.
På Kalinan finns det också dokumentation på väggar till barn och till vuxna.

Vi på Kalinan använder oss av Portfolio med alla barn där vi dokumenterar barnens födelsedagar och utveckling och barnen görs medvetna om deras eget lärande. Portfolio framhäver även barnens personliga egenskaper.

Portfoliopärmarna står långt ner så att alla barn kan nå och titta i sin pärm när de vill. Ibland är barnen själva med och sätter in dokumentation i pärmen.