Vid sjukdom


Om barnet blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med föräldrarna. Därför är det viktigt att ni lämnar rätt telefonnummer till hem och arbetsplatser, så att personalen lätt kan nå någon av föräldrarna.

Barnets behov, och inte föräldrarnas eller personalens behov, är det avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid och omsorg.

Barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar, är avgörande för om barnet kan vistas i barnomsorgen. Barnet ska orka deltaga i de vardagliga aktiviteterna och även vistas utomhus
                                                                                                                                                                            .